Sub-Themes

  • COVID-19: Ekonomi dan Sosial / COVID-19: Economic and Social
  • Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 / Shared Prosperity Vision 2030
  • Ekonomi Islam yang Holistik dan Syumul / Holistic Islamic Economics
  • Pembangunan Mapan dan Inklusif / Sustainable and Inclusive Development
  • Isu-Isu Terkini dan Masa Hadapan dalam Ekonomi / Current and Future Issues in Economics